Cilj radionica u organizaciji Tehničkog fakulteta Univerziteta Singidunum jeste upoznavanje zainteresovanih pojedinaca sa oblastima kojima se nastavno osoblje Tehničkog fakulteta aktivno bavi bilo kroz nastavu ili kroz naučnoistraživački rad.

Raspored radionica za 2018/19 godinu možete naći ovde.
Radionice koje održavamo na našem fakultetu mogu se podeliti u dve glavne potkategorije:

1. Data Science radionica
U okviru data science radionice polaznici otkrivaju tajne ove nove oblasti softverskog inženjersva u kojoj se obradom ogromne količine podataka dolazi do korisnih informacija. Pojašnjavaju se osnovni koncepti mašinskog učenja (LDA, kNN i drugi osnovni klasifikatori) kao i primena neuronskih mreža. Kurs je interaktivan i prevashodno je koncipiran tako da se sva stečena znanja primene kroz razvojno okruženje Jupyter u Python programskom jeziku. Ova radionica je namenjena srednjoškolcima, ali i profesionalcima i svima onima koji bi želeli više da nauče o ovoj oblasti.

Data Science radionica održaće se 15.12.2018. i 22.12.2018. od 12:00-16:00 h u elektronskoj učionici E-02. Za prijavu, popunite formular.

2. Smarting radionica
Smarting je jedinstven Arduino kurs koji polaznicima omogućava da se na praktičan način upoznaju sa radom na Arduinu i naprave svoj prvi pametni uređaj. Polaznici koji završe kurs stiču početna znanja iz oblasti programiranja mikrokontrolera kao i obrade senzorskih signala. Radionica je prevashodno namenjena srednjoškolcima, ali su i svi zainteresovani i više nego dobrodošli.

Naše radionice su poučne, zabavne i uvek imamo nove goste iznenađenja, kako iz velikih firmi u oblasti informacionih tehnologija i softverskog inžinjerstva, tako i iz startap kompanija čije prezentacije mogu biti svojevrsna motivacija i za naše polaznike da slede svoje snove i upuste se u realizaciju sopstvene ideje kroz osnivanje startapa.

Materijale sa prve radionice možete pogledati ovde.

Materijale sa druge radionice možete pogledati ovde.

3. Blockchain radionica

Blockchain radionica upoznaje polaznike sa osnovama decentralizovanih i blockchain aplikacija. Nakon upoznavanja sa osnovnim konceptima i strukturama podataka, učesnici radionice (uz pomoć predavača) razvijaju malu blockchain aplikaciju koristeći programski jezik Solidity za Ethereum blockchain. Ova radionica je namenjena srednjoškolcima, ali i profesionalcima i svima onima koji bi želeli više da nauče o ovoj oblasti.

Blockchain radionica održaće se 02.02.2019. od 10:00-14:00 h u amfiteatru A22 na Univerzitetu Singidunum (Ul. Danijelova 32, 11 000 Beograd). Radionica je besplatna, a zbog ograničenog broja mesta, prijava je obavezna. Prijavu možete popuniti ovde. Zvaničan flajer radionice možete naći ovde.Ukoliko želite da dobijate redovne pozive za sve ili samo neke od naših radionica možete popuniti prijavni formular.

Radionice za koje ste zainteresovani (obavezno)

Da li ste srednjoškolac?
DaNe