Tehnički Fakultet Univerziteta Singidunum

organizuje radionice namenjene srednjoškolcima.