Tehnički Fakultet Univerziteta Singidunum organizuje radionice namenjene srednjoškolcima. Uskoro više.