Profesori Tehničkog Fakulteta Univerziteta Singidunum su povratnici iz inostranstva. Oni su svoje doktorate završili na prestižnim svetskim i evropskim univerzitetima!
Naši profesori čine skladan i uigran tim. Tim, koji neumorno radi na stalnom osavremenjivanju i primeni najmodernijih metoda podučavanja studenata. Uvek su spremni da studente koji žele da nauče više i praktično primene stečeno znanje podrže svojim višegodišnjim iskustvom, i mentorskim radom.

 

Milan Milosavljević 
Dr Milan Milosavljević je diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu 1976. godine, kao najbolji student generacije. Na istom fakultetu je magistrirao i doktorirao 1979. , odnosno 1982. godine. Tokom 1987/1988 i 1997. godine bio je viziting profesor na Kornel Univerzitetu, Itaka, USA i Univerzitetu Pariz XIII, Pariz, Francuska. Od 1982. do 2003. godine bio je pomoćnik direktora za naučnoistraživački rad Instituta za primenjenu matematiku i elektroniku u Beogradu, odgovoran za sve naučnoistraživačke projekte instituta. Od 2002. radi na Univerzitetu Singidunum, i trenutno je dekan Tehničkog fakulteta.  Njegove oblasti ekspertize su prepoznavanje oblika, veštačka inteligencija, digitalna obrada signala, mašinsko učenje, diskretna optimizacija, kriptoanaliza i zaštita informacija. Publikovao je preko 400 naučnih radova i bio mentor preko 27 doktorskih disertacija.

 

 

Vladimir Matić 
Dr Vladimir Matić je završio osnovne i master studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a doktorske studije na prestižnom univerzitetu KU Leuven u Belgiji. Tema njegove doktorske disertacije bila je razvoj matematičkih algoritama koji automatizuju interpretaciju signala elektroencefalograma kod novorođenih beba. Više o tome možete pročitati ovde: https://neoguard.net. Tokom 2014. i 2015. godine, bavio se razvojem Data Science Startup – a. Sfera njegove naučne ekspertize su mašinsko učenje – veštačka inteligencija, digitalna obrada biomedicinskih signala i automatika. Na Univerzitetu Singidunum radi kao docent Tehničkog fakulteta od 2015. godine, a trenutno se nalazi na poziciji prodekana Tehnničkog fakulteta.

 

 

Marko Tanasković 
Dr Marko Tanasković je završio osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a master i doktorske studije na prestižnom univerzitetu ETH u Cirihu. Tema njegove doktorske disertacije bila je primena inteligentnih upravljačkih algoritama u industriji. Dve godine je radio u firmama ABB i maxon motor u Švajcarskoj na komercijalnoj implementaciji rezultata svog doktorata. Posle sedam godina studiranja i rada u Švajcarskoj od septembra 2016. godine, vratio se u Srbiju i sada je docent na Tehničkom fakultetu Univerziteta Singidunum.

 

 

Žarko Milošević
Dr Žarko Milošević je završio osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a master i doktorske studije na prestižnom univerzitetu EPFL (Ecole polytechnique fédérale de Lausanne) u Lozani, Švajcarska iz oblasti softverskog inženjerstva. Tema njegovog interesovanja u toku doktorskih studija bili su distribuirani programski algoritmi. Žarko ima trogodišnje radno iskustvo u Švajcarskom IT sektoru. Žarko Milošević postao je deo našeg tima na Tehničkom fakultetu 2017. godine.

 

 

Dr. Marina Marjanović

Marina Marjanović 
Dr Marina Marjanović je završila osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a master i doktorske studije na prestižnom univerzitetu Universidad Politecnica de Madrid (UPM) u Madridu. Četiri godine je bila stipendista poznate španske telefonske kompanije Telefonica Moviles. Nakon završenog doktorata, radila je u industriji u velikoj IT kompaniji Indra na razvoju opreme za kontrolu avio saobraćaja. Nakon devet godina studiranja i rada u Madridu od septembra 2013. godine, vratila se u Beograd i sada je docent na Tehničkom fakultetu Univerziteta Singidunum.

 

 

Miloš Stanković
Dr Miloš Stanković je diplomirao i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu 2002. odnosno 2006. godine, respektivno. Doktorirao je na Univerzitetu Ilinoj, Urbana Šampanj, USA, 2009. godine iz domena upravljanja multiagentskim sistemima. U periodu od 2009. do 2012. bio je na post – doktorskim studijama na KTH Kraljevskom institutu za  tehnologije u Stokholmu, Švedska. Od 2012. godine, nosilac je prestižne evropske stipendije Marija Kiri.

 

 

Ana Milošević
Msc. Ana Milošević je završila osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a master studije iz oblasti dizajniranja embedded sistema na Advanced Learning and Research Institute (ALaRI) u Luganu, Švajcarska. Ana ima preko 10 godina radnog iskustva u kompaniji Logitec u Švajcarskoj gde trenutno ima poziciju Senior software engineer – a. Ana se pridružila timu mladih stručnjaka na Tehničkom fakultetu 2017. godine.