Profesori Tehničkog Fakulteta Univerziteta Singidunum su povratnici iz inostranstva.

Oni su svoje doktorate završili na prestižnim svetskim i evropskim univerzitetima!

 

Marina Marjanović 

Dr. Marina Marjanović je završila osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u
Beogradu, a master i doktorske studije na prestižnom univerzitetu Universidad Politecnica de
Madrid (UPM) u Madridu. 4 godine je bila stipendista poznate španske telefonske kompanije
Telefonica Moviles. Nakon završenog doktorata, radila je u industriji u velikoj IT kompaniji Indra
na razvoju opreme za kontrolu avio saobraćaja. Nakon 9 godina studiranja i rada u Madridu od
septembra 2013, vratila se u Beograd i sada je docent na Univerzitetu Singidunum.

Vladimir Matić 
Dr. Vladimir Matić je završio osnovne i master studije na Elektrotehničkom fakultetu
Univerziteta u Beogradu, a doktorske studije na prestižnom univerzitetu KU Leuven u Belgiji.
Tema njegove disertacije bila je razvoj matematičkih algoritama koji bi automatizovali
interpretaciju signala elektroencefalograma kod novorođenih beba (https://neoguard.net). U
toku 2014. i 2015. bavio se razvojem Data Science Startupa. Sfera njegove naučne eksertize su
mašinsko učenje-veštačka inteligencija, digitalna obrada (biomedicinskih) signala i
automatika. Na Univerzitetu Singidunum, radi kao docent od 2015. godine.

Marko Tanasković 
Dr. Marko Tanasković je završio osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u
beogradu, a master i doktorske studije na prestižnom univerzitetu ETH u Cirihu. Tema njegove
doktorske disertacije bila je primena inteligentnih upravljačkih algoritama u industriji. Dve
godine je radio u firmam ABB i maxon motors u Švajcarskoj na komercijanoj implementaciji
rezultata svog doktorata. Posle 7 godina studiranja i rada u Švajcarskoj od septembra 2016
vratio se u Srbiju i sada je docent na Univerzitetu Singidunum.

Miloš Stanković
Dr.Miloš Stanković je diplomirao i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu
2002. odnosno 2006. godine, respektivno. Doktorirao je na Univerzitetu Ilinoj, Urbana –
Šampanj, USA, 2009. godine iz domena upravljana multiagentskim sistemima. U periodu
2009 – 2012 bio je na postdoktorskim studujima na KTH Kraljevskom institutu za
tehnologije u Štokholmu, Švedska. Od 2012 godine je nosilac prestižne EU stipendije
Marija Kiri.

Žarko Milošević
Dr. Žarko Milošević je je završio osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u
beogradu, a master i doktorske studije na prestižnom univerzitetu EPFL (Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne) u Lozani, Švajcarska iz oblasti softverskog inženjerstva. Tema njegovog
interesovanja u toku doktorskih studija bili su distribuirani programski algoritmi. Žarko ima
trogodišnje radon iskustvo u Švajcarskom IT sektoru. Od 2017 pridružiće se timu mladih
stručnjaka na Univerzitetu Singidunum.

Ana Milošević

Msc. Ana Milošević je završila osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u
beogradu, a master studije iz oblasti dizajniranja embedded sistema na Advanced Learning and
Research Institute (ALaRI) u Luganu, Švajcarska. Ana ima preko 10 godina radnog iskustva u
kompaniji Logitec u Švajcarskoj gde trenutno ima poziciju senior software engineer. Od 2017,
Ana će se pridružiti timu mladih stručnjaka na Univerzitetu Singidunum.